WeByond |אבטחת מידע

אבטחת מידע

הדרכים השונות לאבטחת המידע

שירותי אבטחת מידע הם חלק מפתרונות מחשוב מתקדמים הבאים לתת מענה לעולם הדיגיטלי של ימינו שבו כל נתוני המידע מאוחסנים על גבי פלטפומות דיגיטליות, כמו כן ישנם כמה דרכים ורמות שונות של אבטחת המידע כך שרמת האבטחה ופתרון המחשוב הוא בהתאם לבעיה וערך המידע עצמו .
 

 

רמות אבטחה שונות 

בנוגע לרמות אבטחה צריך לצאת מנקודת הנחה בה מחשב מכובה מנותק מהחשמל וללא גישה לרשת האינטרנט העולמית הוא מאובטח בצורה הטובה ביותר, אולם אבטחה זאת אינה רלוונטית מישום שכיום רוב מערך המחשבים בעולם בין עם זה מערך המחשבים של חברות ו/או ארגונים או בין אם זה מערך מחשבים של המגזר הפרטי מחוברים באופן תמידי לרשת האינטרנט העולמית לצורך עבודות המחשוב השונות, כפועל יוצא מכך ישנם נוצרו פתרונות מחשוב מתקדמות לאבטחת המידע .
הפתרונות בנושא אבטחת מידע מחולקות לשתי מצבים בהם יש להתמקד:
1. אבטחת המידע ברשת האינטרנט – בנוגע לאותם הנתונים והקבצים המעוברים ברשת האינטרנט העולמית ישנם כמה פתרונות מתקדמים כמו הצפנת המידע וכן אישור קבלת נתוני המידע בשלמותו וללא שינויים זודניים בדרך מהצד המקבל לצד השולח .
2. אבטחת המידע בתוך מערך המחשב – זהו מהערך האבטחה בה יש התמקדות רבה, כמו שאמרנו היות ורוב המחשבים מחוברים לרשת האינטרנט העולמית כך שניתן להגיע אל אותם נתוני המידע דרך וירוסים שונים ותכנות ריגול זדוניות למטרות כמו גניבה,מחיקה או שינוי נתוני המידע שנמצאים בתוך המחשב עצמו .
 

סוגי האמצעים שיש לנקוט לצורך אבטחת המידע במחשב

ישנם כמה סוגי אמצעים שיש לבצע לצורך אבטחת המידע בו לא יכלו אנשים זרים או תכנות זדוניות למיניהם להיכנס לאותם נתוני המידע, אמצעים אלו הנם אבני יסוד לכול אותם מערכות האבטחה השונות כך שעצם הגדרתם מונעים מאנשים או מתכנות שונות גישה למחשב דרך רשת האינטרנט .
מתן הרשאות -  על ידי חסימת דרכי הגישה לנתונים ובהגדרה לכמות משתמשים מוגבלים כך שהמחשב נותן הרשאה לצורך שינוי הנתונים אך ורק למי שיש לו הרשאת גישה ספציפית לאותם נתוני המידע, וכך יש את האפשרות לתת מענה יותר הולם לצורך אבטחת המידע .
ביצוע הזדהות – לצורך גישה לנתוני המידע עצמם ישנם כמה אמצעים להזדהות בין אם זה בדרכים המקובלות של שם משתמש וסיסמה ובין אם זה ברמת אבטחה יותר מתקדמת כמו הזדהות על ידי מאגר ביומטרי או כרטיס מגנטי .
הגנה אוטמטית – זוהי מערכת של כמה תכנות ייעודיות הפועלות אוטומטית לצורך אבטחת מידע במחשב מול רשת האינטרנט, תכנות אלו הם כל תכנות האנטי וירוס ואנטי ספאם למיניהם הבאים להגן על המחשב ועל הדואר האלקטרוני ומתמודדים ביעילות מול נזקים אפשרים שיכולים להזיק למאגר נתוני המידע .
 

גיבוי המידע מרחוק

כמו כן גם אם אחרי כל נקיטת האמצעים הנ"ל תמיד יש פריצות אבטחה למטרות שונות ומסוגים שונים, לכן מכאן בא הצורך בגיבוי מרחוק ויכולת אחזור של אותו המידע ללא שום תלות בזמן ומקום, הגיבוי עצמו נמצא בענן מחשוב כך שיש לו את כל הכלים וטכנולוגיות שונותוכן גם אנשי צוות מקצעי לצורך אבטחת המידע .