WeByond |גיבוי מרחוק

גיבוי מרחוק

כל ארגון או עסק אשר מאחסן מידע ונתונים אודות פעילות העסק או לקוחותיו האישיים על גבי מערכות מחשוב נדרש בשירותי גיבוי מתקדמים ואופטימליים על מנת להבטיח את שימורם ומתן היכולת לשחזור הנתונים על כל נזק שלא יבוא ויגרום לאבדן המידע.
לצורכי השוואה, ארגון או עסק אשר חווה נפילת שרת ואתר האינטרנט קרס ללא כל גיבוי אשר התבצע לנתונים יאלץ להוציא הוצאות כספיות רבות מאד על מנת לנסות לשחזר את הנתונים וגם אז הסיכוי הוא קלוש.
כמו כן, העסק צפוי להיפגע ברמה המקצועית, לגרוף אחריו תלונות וחוסר שביעות רצון מצד הלקוחות ונזק כלכלי בלתי הפיך.
 

שירותי גיבוי מרחוק בענן אצל Host-Boost

Host-Boost פתרונות מחשוב, מציעה ללקוחותיה שירותי גיבוי מרחוק מתקדמים על גבי ענן אשר אינן מצריכות מצד הלקוח חומרה המתאפיינת כ SaaS, כלומר Software as a Service וגם אינה דורשת התעסקות יומיומית בנושא הגיבוי מצד עובדי הארגון.
 
שירות גיבוי מרחוק הנו שירות ענן המהווה פתרון אופטימלי ואידאלי עבור עסקים רבים אשר אינם מעוניינים להוציא כספים רבים עבור תשתיות וחומרה, רכישת ציוד שרתים על מנת לגבות את המידע או גיבוי ידני על ידי עובדי הארגון בהתקנים חיצוניים ופיזיים לדוגמת דיסקים, כוננים חיצוניים והתקני USB.
 
מערכת הגיבוי של Host-Boost מאפשרת לגבות נתונים ומידע חיוני על ידי הגדרה מול הלקוח על המידע המועדף וקביעת לוח זמנים לגיבוי שאינו מתבצע בשעות פעילות החברה עבור כלל המידע המצוי על מערכות ושרתים במערך המחשוב הארגוני.
כלל המידע והנתונים אשר מגובים, מוצפנים תחילה באלגוריתם אבטחה מתקדם באופן אוטומטי לחלוטין ומועברים בקו תקשורת מאובטח אל עבר שרתים וירטואליים מרוחקים של הספק. שרת וירטואלי מרוחק יושב בחוות שרתים של הספק, הרחק מהארגון ובאופן מאובטח לחלוטין.
 

יתרונות מעבר העסק לגיבוי בענן

מעבר העסק לשירותי גיבוי מרחוק של Host-Boost מציע עבורכם, הלקוח שלל יתרונות מקצועיים וכלכליים;
  • - שחזור מידע ונתונים עד 14 יום אחורה באופן אמין ומידי.
  • - מחירים נוחים ומשתלמים.
  • - אין צורך בהתקני גיבוי פיזיים המושתתים על גבי התקנים חיצוניים, דיסקים וכוננים קשיחים.
  • - ייעול סביבת העבודה של עובדי הארגון – עובדי הארגון אינם צריכים להתעסק בגיבוי ידני של נתונים ומידע ובכך לייעל באופן משמעותי את התפקוד שלהם.
  • - התאוששות מהירה ממצב השבתה והקטנת הסיכוי להשבתה עתידית.
  • - תמיכה טכנית 24 שעות, 7 ימים בשבוע 365 יום בשנה.