WeByond |ניטור שרתים

ניטור שרתים

 

הצורך בניטור שרתים אוטומטי

אחסון בשרתים מסוגים שונים הם היום שירותים הדרושים לכל חברה ו/או ארגון שיש להם אתר אינטרנט בסדרי גודל שונים בין אם גדולים או קטנים, כמו כן התלות בשרת הוא לאין שיעור מישום שאם יקרוס השרת מאיזה שהיא סיבה אתר האינטרנט יפסיק להיות פעיל ובעקבות כך זה יכול לגרום לנזקים משמעותים לחברה ו/או לארגון בין אם זה בירידת האמינות אצל הלקוחות או בין אם זה אי מסחר כפועל יוצא של קריסת אתר מסחר .
כמו כן לצורך ניהול נכון של השרת יש צורך במעקב תמידי של 24/7, 365 ימים בשנה על הפעולות של השרת ובאיזה סטטוס הוא נמצא בכל רגע נתון, אותו מעקב ודיווח תמידי נקרא בשפה המקצועית ניטור שרתים .
 

אז מהו ניטור שרתים בפועל?

שירות ניטור שרתים הוא שירות ייחודי במסגרת אותם שירותי מחשוב מתקדמים לעסקים ולחברות אשר יש להם אתר אינטרנט מאוחסן בענן מחשוב, כמו כן בעל האתר מקבל אינדיקציה באמצעות המייל או אפילו בהודעת SMS על אופן הפעולה של השרת ובכך הוא יודע על מהות התקלה בזמן ואיך להימנע מנזקים אשר יושפעו בעתיד מאותה התקלה, לצורך העניין אם יש הגבלה של מקום אחסון על השרת שבו נמצא כל אותם הנתונים של אתר האינטרנט במידה ויש חריגה של נפח אחסון או אפילו ממש עוד לפני החריגה עצמה יכולים חברת האחסון לחסום את האתר מלעשות עוד שימוש בנפח האחסון עד אשר יוסדר הנושא עם אותה חברת אחסון, לכן פה בה הצורך בניטור שרתים, יחד עם זאת יש עוד שירות מתקדם במסגרת אותו השירות כך שאם יש איזה שהוא תקלה באותו שרת ספציפי כל נתוני אתר האינטרנט פועלים אטומטית בשרת אחר חלופי מה שנותן ראש שקט לחברות ו/ ארגונים בכל הנוגע לאחסון אתר האינטרנט .
 

 

אופנים שונים לביצוע השירות

כמו כן שירות של ניטור שרתים מתבצע בשני אופנים עיקריים:
1. ניטור שרתים פנימי – זהו שירות בו מסופק ללקוח תוכנה ייעודית שעוקבת אחרי השרת ומתריעה ללקוח אם השרת קרס או בהתאם הולך לקרוס, כמו כן יש התרעות אם שירותים מסוימים שהשרת לא מבצע באופן התקינות המלאה ובכך נותן ללקוח זמן תגובה מהיר לגבי אופן הטיפול המקצועי בו הוא צריך לנקוט טרם השפעתה של התקלה לידי תקלות יותר כבדות ומסובכות .  
2. ניטור שרתים חיצוני -שירות שרתים זה מבוצע אך ורק על ידי אותה החברה שמספקת את השירות והוא בדרך כלל יותר מקצועי, אופן הבדיקה הוא בפרקי זמן של שעה ועד כמה דקות ויחד עם זאת היא אחראית לטיפול התקלות במקרה שהתגלו תקלות כמובן, שירות זה נותן ראש שקט לחברות ו/או ארגונים שיש להם אתר אינטרנט מאוחסן על השרת .